S námi Vás nic nezastaví

Jsme profesionální provozovatel parku kolejových vozidel.

Pronájem železničních
nákladních vozů

Poskytujeme nové
i použité železniční nákladní
vozy pro všechny typy nákladu.

Pronájem
lokomotiv

Pronajímáme
rovněž hnací
kolejová vozidla.

Správa
vozového parku

Již několik let se specializujeme na zajišťování technických kontrol a přejímek železničních nákladních vozů.

Činnost "ECM"

Specializujeme se na převzetí role držitele a zajištění subjektu odpovědného za údržbu (ECM) včetně pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám za škody způsobené provozem vozů dle požadavků § 14, odstavce 2 Všeobecného německého zákona o drahách


Poradenství

Rádi Vám poradíme v oblasti železniční dopravy. Poskytujeme poradenství k získání osvědčení ECM.

Pravidelný
servis

Provádíme preventivní prohlídky
a zajišťujeme servis
železničních nákladních vozů.

O nás

Railco poskytuje moderní nákladní kolejová vozidla na tuzemském a evropském trhu. Zajišťuje profesionálně řízený, bezpečný a spolehlivý servis pro zákazníky a partnery.Komplexní zajištění provozu nákladních železničních vozů včetně údržby

BEZPEČNOST

kvalita vozidel,
udržovací systém, pojištění

KAPACITA

maximální ložení vozu
při zohlednění délky vlaku

FLEXIBILITA

rychlá reakce na změny
a aktuální požadavky zákazníků

INTEROPERABILITA

zajištění bezproblémového pohybu vozů
po Evropské železniční síti.

ZÁKAZNÍK

Individuální a přátelský přístup,
snadná objednávka služeb

INFORMACE

Poskytování podrobných informací o pohybu vozů a periodické údržbě.Nabízené vozy

Široká nabídka moderních nákladních železničních vozů pro evropský trh.

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát

Pojištění odpovědnosti z provozu

Certifikát pojištění

Osvědčení pro subjekt

Odpovědný za údržbu (EMC)

Osvědčení pro funkce

údržby

Osvědčení o způsobilosti dodavatele

ČD Cargo

Neváhejte nás kontaktovat

Načítání
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme